Конференции

Новости Обзор сайта

horizontal rule

 

АРХИВ: 2012; 2011; 2010; 2009; 2008; 2007; 2006; 2005; 2004; 2003

 

2013

 

4-5 марта 2013 г.

Студенческая научно-практическая конференция

ХОРОВОЕ ИСКУССТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Студенческая научно-практическая конференция организуется Министерством культуры Республики Беларусь, кафедрой хорового дирижирования Белорусской государственной академии музыки.

Конференция посвящается 90-летию со дня рождения А.П. Зеленковой и 120-летию со дня рождения Н.Ф. Маслова. В рамках конференции состоятся педагогические мастерские, творческие встречи, презентации учебно-методических пособий, книг и нотных сборников, концертные выступления хоровых коллективов.

Программа конференции

 

 

29 марта 2013 г.

Студенческая научно-практическая конференция

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ

Конференция организуется Министерством культуры Республики Беларусь, кафедрой музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства.

Научная проблематика конференции:

музыкальное искусство Беларуси;

деятельность выдающихся музыкантов-педагогов Беларуси;

преемственность в музыкальном  образовании Беларуси;

исполнительское искусство;

интерпретация музыкальных сочинений;

методика преподавания музыкальных дисциплин;

педагогика и психология в музыкальном образовании.

К участию приглашаются студенты и магистранты Белорусской государственной академии музыки и других музыкальных учебных заведений.

Заявки принимаются на кафедре музыкальной педагогики. истории и теории исполнительского искусства (ауд. 319 первого учебного корпуса, тел. 327-35-43). Срок предоставления доклада в электронном и печатном вариантах – в день проведения конференции. Тезисы (1–2 стр.) представляются при регистрации.

Форма заявки: Ф.И.О. участника; название учебного заведения, факультет, курс; тема доклада; Ф.И.О. научного руководителя.

Оргкомитет

 

1718 красавіка 2013 г.

XXII Навуковыя чытанні памяці Л.С. Мухарынскай (19061987)

 

Музычная культура Беларусі і свету ў навуковым асэнсаванні.

Міжнародны фестываль этнакультур

Тэматыка чытанняў:

новыя кірункі ў вывучэнні пытанняў гісторыі і тэорыі музыкі;

музычныя этнакультуры Беларусі і свету ў сучасных даследаваннях;

выдатныя постаці сусветнай музычнай культуры;

актуальныя праблемы сучаснай музычнай адукацыі і музычна-выканальніцкага мастацтва.

Выкладчыкаў, навуковых супрацоўнікаў і аспірантаў, якія жадаюць прыняць удзел у Чытаннях, просім да 20 сакавіка 2013 г. уключна даслаць заяўку на электронны адрас: elenalisova@tut.by. Рэгламент выступлення – да 15 хвілін. Мовы канферэнцыі – беларуская, руская.

Артыкулы па матэрыялах дакладаў будуць надрукаваны ў навуковых выданнях БДАМ. Тэксты артыкулаў прадстаўляюцца ў аргкамітэт (ПНДЛМ БДАМ, каб. 219) падчас канферэнцыі на электронным і папяровым носьбітах і афармляюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь. Аб’ём артыкула — 14 000–20 000 знакаў, анатацыі на беларускай / рускай і англійскай мовах абъёмам 30–100 слоў, звесткі пра аўтара — прозвішча, імя, імя па бацьку без скарачэнняў, месца працы ці вучобы, пасада, вучоная ступень і званне, звесткі пра навуковага кіраўніка, тэлефон для сувязі, е-mail. Да артыкулаў аспірантаў дадаюцца рэцэнзія і выпіска з пратакола пасяджэння кафедры з рэкамендацыяй да друку.

Аргкамітэт мае права адбору тэм дакладаў для ўключэння ў праграму канферэнцыі, адбору артыкулаў для публікацыі і іх рэдагавання. Прадугледжваецца завочная форма ўдзелу ў выглядзе стэндавага даклада.

Тэлефоны для даведак: +375 17 327 35 43 (ПНДЛМ, Лісава А.В.);

+375 17 328 55 02 (аддзел замежных сувязей, Макарава А.В.);

+375 17 328 55 01 (факс).

Інфармацыйны ліст. Информационное письмо

Праграма

 

РасКЛАД

16 красавіка

19.00, канцэртная зала. Канцэрт студэнтаў Кітайскай Народнай Рэспублікі (афіша)

17 красавіка

10.00–13.00, аўд. 410. Пленарнае пасяджэнне

14.00–17.00, аўд. 410. Пасяджэнне секцыі "Музычныя этнакультуры беларусі і свету ў сучасных даследаваннях". Прэзентацыя выданняў, праектаў, вынікаў экспедыцыйна-палявых даследаванняў

15.00–16.00, аўд. 401, II корпус (вул. Чычэрына, 5). Творчая сустрэча з музыкантамі з Венесуэлы, лаўрэатамі міжнародных конкурсаў Р. Суарэсам (скрыпка) і А. Авальесам (фартэпіяна)

19.00, аўд. 410. "Этнапесенныя традыцыі Палесся". Канцэрт з удзелам фальклорнага гурта "Таняжанка" Тонежскага сельскага дома культуры Лельчыцкага раёна Гомельскай вобласці пад кір. Т.І. Прыбалавец (Беларусь); фальклорнага ансамбля  "Валадар" пад кір. М.В. Скажэнік (Украіна, Кіеў) (афіша)

18 красавіка

10.00–17.00, аўд. 410. Пасяджэнне секцыі "Музычная культура Беларусі ў кантэксце сусветных мастацкіх працэсаў”

10.00–17.00, аўд. 225. Пасяджэнне секцый "Актуальныя праблемы сучаснай музычнай адукацыі і выканальніцкага мастацтва"

19.00, канцэртная зала. Канцэрт "У свеце армянскага танца" ансамбля "Эрэбуні" пад кір. Р.Г. Аванесян (афіша)

 

**********************************************************************************************************

16 красавіка 2013 г.

У межах XXII Міжнародных навуковых чытанняў памяці Л.С. Мухарынскай праводзіцца

канферэнцыя студэнцкага навукова-тэарэтычнага таварыства

МУЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ Ў НАВУКОВЫМ АСЭНСАВАННІ МАЛАДЫХ ДАСЛЕДЧЫКАЎ

Тэматыка канферэнцыі:

новыя накірункі ў вывучэнні пытанняў гісторыі і тэорыі музыкі;

музычныя этнакультуры Беларусі і свету ў асэнсаванні маладых даследчыкаў;

выдатныя постаці сусветнай музычнай культуры;

актуальныя праблемы сучаснай музычнай адукацыі і музычна-выканальніцкага мастацтва.

Да ўдзелу ў канферэнцыі запрашаюцца магістранты і студэнты Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Рэгламент выступленняў для студэнтаў да 10 хвілін, для магістрантаў 15 хвілін.  

Магістрантам, якія жадаюць прыняць удзел у канферэнцыі, неабходна да 2 красавіка даслаць заяўку і тэкст даклада, які афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК да навуковага артыкула на рускай альбо беларускай мове, на электронны адрас snto-bgam@mail.ru, да 8 красавіка здаць раздрукаваны варыянт заяўкі і тэксту даклада з візай навуковага кіраўніка, а таксама рэцэнзію і выпіску з пасяджэння кафедры з рэкамендацыяй да друку ў кабінет № 125 першага корпусу (кіраўніку СНТТ А.В. Макаравай або Т.Ю. Трафімчук).

Студэнтам неабходна да 2 красавіка даслаць заяўку і тэкст даклада на рускай або беларускай мове аб’ёмам каля 50007000 знакаў на электронны адрас snto-bgam@mail.ru, да 8 красавіка здаць раздрукаваны варыянт заяўкі і тэксту даклада з візай навуковага кіраўніка, а таксама выпіску з пасяджэння кафедры ў кабінет № 125 першага корпусу (кіраўніку СНТТ А.В. Макаравай або Т.Ю. Трафімчук).

Арганізацыйны камітэт пакідае за сабой права адбору матэрыялаў для дакладу на канферэнцыі і публікацыі.

Прадугледжваецца завочная форма ўдзелу ў канферэнцыі ў выглядзе стэндавага даклада.

Тэлефон для даведак: +375 17 328 502

(аддзел замежных сувязей, Макарава А.В., Трафимчук Т.Ю.)

Інфармацыйны ліст 

Праграма

 

 

2012

 

13 декабря 2012 г.

БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ: вчера, сегодня, завтра (к 80-летию основания)

Тематика конференции:

из истории Белорусской государственной консерватории (Академии музыки);

творческие, исполнительские, научные школы Белорусской государственной консерватории (Академии музыки): основатели и выдающиеся представители;

межнациональные связи в сфере музыкального образования и исполнительского искусства;

традиции и перспективы профессионального музыкального образования;

музыкальное искусство в жизни современного общества.

В программе конференции планируются научные доклады представителей музыкальных вузов из Беларуси, России, Украины, Литвы, Польши, Казахстана, презентации результатов научных исследований, музыкальные выступления.

 Преподавателей и сотрудников Академии музыки, желающих принять участие в конференции, просим до 30 ноября 2012 г. включительно прислать заявку на участие и законченный, подготовленный к публикации текст статьи на электронный адрес: elenalisova@tut.by (Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки, каб. 219, тел. (+37517) 327 35 43).

 Тексты статей на русском или белорусском языке оформляются в соответствия с требованиями ВАК Республики Беларусь: объем 14 00040 000 знаков, Аннотация и Summary около 30100 слов, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество без сокращений, место работы или учебы, должность, ученая степень и звание, телефон, е-mail). Статьи будут опубликованы в изданиях БГАМ. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов.

Адрес проведения конференции: Минск, ул.Интернациональная, 30, Концертный зал Белорусской государственной академии музыки.

Телефоны для справок:

(+375 17) 328 55 02, (+375 17) 328 55 01 (факс).

Информационное письмо (*.doc) 

Афиша

Программа

РАСПИСАНИЕ

13 декабря

10.00–10.30, концертный зал. Приветственное слово представителя Министерства культуры РБ, приветственное слово ректора Е.Н. Дуловой, музыкальные приветствия-выступления студентов

10.30–13.30, концертный зал. Пленарное заседание "Традиции и перспективы развития профессионального музыкального образования и исполнительского искусства". Презентация нового сайта Академии музыки

14.00–18.00, ауд. 410. Заседание секции "Из истории творческих, исполнительских, научных школ Белорусской государственной консерватории (академии музыки): основатели и выдающиеся представители". Заседание секции "Музыкальное искусство в жизни современного общества"

 

 

11-12 декабря 2012 г.

Конференция студенческого научно-творческого общества

ИСТОРИЯ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

Тематика конференции:

из истории Белорусской государственной консерватории (Академии музыки);

творческие, исполнительские, научные школы Белорусской государственной консерватории (Академии музыки): основатели и выдающиеся представители;

• основные тенденции развития современного музыкального искусства: проблемы истории, теории, методологии исследования;

традиции и перспективы профессионального музыкального образования;

белорусское композиторское творчество в свете актуальных проблем современного музыкознания.

К участию в конференции приглашаются аспиранты, магистранты и студенты Белорусской государственной академии музыки. Регламент выступления – до 15 минут. Желающим принять участие в конференции необходимо в срок до 26 ноября 2012 г. включительно сдать заявки с темой доклада (форма заявки – в читальном зале библиотеки), в срок до 3 декабря включительно – тексты докладов.

Заявки и тексты докладов в указанные сроки обязательно предоставляются в распечатанном виде в отдел международных связей (каб. 125, Т.Ю. Трофимчук) или в кабинет традиционных музыкальных культур (каб. 128, А.И. Данилович), а также в электронном варианте высылаются на электронный адрес snto-bgam@mail.ru.

Тексты докладов аспирантов и магистрантов оформляются на русском или белорусском языках в соответствии с требованиями ВАК к научным статьям: объём 14 000–20 000 знаков, аннотация и summary объёмом 30–100 слов, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество без сокращений, место работы или учёбы, занимаемая должность, учёная степень и звание, телефон, е-mail, фамилия и научные регалии научного руководителя). К тексту статьи прилагается 1 рецензия и выписка с заседания кафедры, на которой даклад был расмотрен и рекомендован для чтения и печати. Тексты докладов студентов объёмом около 5 000 знаков предоставляются с визой научного руководителя. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора материалов для докладов на конференции и публикации.

Информационное письмо (*.doc) 

Программа (*.doc)

 

 

1820 красавіка 2012 г.

XXI Навуковыя чытанні памяці Л.С. Мухарынскай (19061987)

 

МУЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ: НОВЫЯ КІРУНКІ ДАСЛЕДАВАННЯЎ.

Міжнародны фестываль этнакультур

Тэматыка чытанняў:

новыя кірункі ў вывучэнні пытанняў гісторыі і тэорыі беларускай музыкі;

музычныя этнакультуры Беларусі і свету ў сучасных даследаваннях;

маладаследаваныя старонкі айчыннай музычнай культуры;

выдатныя постаці беларускай музычнай культуры ля вытокаў сучасных творчых і навуковых школ (да юбілеяў і памятных дат Р.Р. Шырмы, В.А. Залатарова, М.І. Аладава, Л.С. Мухарынскай, Л.М. Абеліёвіча, Г.С. Глушчанкі, Г.М. Вагнера).

У праграме Чытанняў і Фестывалю бяруць удзел навукоўцы, выканаўцы, этнаграфічныя калектывы з Беларусі і іншых краін свету. Запланаваны паказ відэапрэзентацый, прысвечаных музычным этнакультурам Беларусі і свету, асвятленне вынікаў экспедыцыйна-палявых даследаванняў рэгіянальных традыцый Беларусі. Госці канцэртных мерапрыемстваў змогуць пазнаёміцца з песенным і інструментальным фальклорам еўрапейскага і азіяцкага культурных рэгіёнаў.

Удзельнікаў навуковых чытанняў просім да красавіка 2012 г. уключна даслаць заяву на ўдзел у канферэнцыі і тэкст навуковага артыкула на электронны адрас: folkbgam@mail.ru. Тэксты навуковых артыкулаў на рускай альбо беларускай мове афармляюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь: аб’ём 14 00020 000 знакаў, анатацыя і summary каля 30100 слоў, звесткі аб аўтары (прозвішча, імя, імя па бацьку без скарачэнняў, месца працы ці вучобы, пасада, вучоная ступень і званне, тэлефон, е-mail). Навуковыя артыкулы, падрыхтаваныя на матэрыяле дакладаў канферэнцыі, будуць надрукаваны ў навуковых выданнях БДАМ.

Тэлефоны для даведак:

(+37517) 3285502;   (+375 17) 3285501 (факс)

 

Інфармацыйны ліст. Информационное письмо

Праграма. Программа

Афiша

 РАСПИСАНИЕ

17 апреля

19.00, концертный зал. Концерт "Музыкальный венок: Беларусь Украина", посвящённый 170-летию cо дня рождения композитора Н.В. Лысенко. В концерте, который организуется совместно с Минским общественным объединением украинцев "Заповіт", примут участие творческие коллективы украинской диаспоры и Белорусской государственной академии музыки (афиша)

18 апреля

10.00–11.00, холл концертного зала. Регистрация участников

11.00–14.00, концертный зал. Открытие Научных чтений. Пленарное заседание "Исследования этномузыкальных традиций Беларуси"

15.00–17.00, ауд. 410.  Заседание секции "Исследования этномузыкальных традиций Беларуси". Презентации научных проектов, результатов экспедиционно-полевых исследований, изданий

17.00, ауд. 410.  Концерт из произведений молодых композиторов Беларуси, Германии, Японии в исполнении японского музыканта Наоюки Манабэ (дайджест, афиша)

19.00, концертный зал. Концерт "Ритмы Кавказа". Исполнители: ансамбль народного танца Грузии "Солнечная Грузия" (руководители – заслуженные артисты Грузии Натела и Сулико Иоселиани); армянский фольклорный ансамбль "Эребуни" (художественный руководитель – Рузанна Аванесян) (дайджест, афиша)

19 апреля

10.00–13.00, ауд. 410. Заседание секции "Исследование и сохранение мирового музыкального наследия" 

14.00–17.00, ауд. 410. Творческие мастерские Центра  традиционных музыкальных культур Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского: "Музыкально-культурная традиция"

17.00, ауд. 410. Концерт японского музыканта, исполнителя на губном органе сё японского придворного оркестра гагаку Наоюки Манабэ (дайджест, афиша)

19.00, концертный зал. Отменяется. Концерт иранской классической музыки. Исполнители: Хосейн Нуршарг (голос), Ашкан Рахбар (тар, сетар) (дайджест, афиша)

20 апреля

10.00–13.00, ауд. 410. Заседание секции "Выдающиеся личности белорусской музыкальной культуры"

14.00–17.30, ауд. 410. Творческая встреча с белорусскими композиторами Александром Литвиновским, лауреатами Государственной премии Сергеем Кортесом, Олегом Ходоско, польским музыковедом, доктором искусствоведения, профессором Алиной Журавска-Витковской

17.30–18.00, ауд. 410. Круглый стол: подведение итогов, дискуссия

19.00. Концерт фортепианной музыки. Исполнители – студенты кафедры специального фортепиано Белорусской государственной академии музыки

 

**********************************************************************************************************

1617 красавіка 2012 г.

У межах XXI Міжнародных навуковых чытанняў памяці Л.С. Мухарынскай праводзіцца

канферэнцыя студэнцкага навукова-тэарэтычнага таварыства

МУЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ:

НОВЫЯ КІРУНКІ ДАСЛЕДАВАННЯЎ У РАБОТАХ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ

Тэматыка канферэнцыі:

пытанні гісторыі і тэорыі беларускай музыкі;

музычныя этнакультуры Беларусі і свету;

маладаследаваныя старонкі айчыннай музычнай культуры;

выдатныя постаці беларускай музычнай культуры (да юбілеяў і памятных дат Р.Р. Шырмы, В.А. Залатарова, М.І. Аладава, Л.С. Мухарынскай, Л.М. Абеліёвіча, Г.С. Глушчанкі, Г.М. Вагнера і інш.).

Да ўдзелу ў канферэнцыі запрашаюцца аспіранты, магістранты і студэнты Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Рэгламент выступленняў для студэнтаў  10 хвілін, для магістрантаў і аспірантаў  15 хвілін.  

Да 1 красавіка 2012 г. аспірантам і магістрантам, якія жадаюць прыняць удзел у канферэнцыі, неабходна здаць заяўкі, тэксты дакладаў, рэцэнзію і выпіску з пасяджэння кафедры з рэкамендацыяй да друку ў аддзел аспірантуры (каб. №122). Тэксты дакладаў на рускай альбо беларускай мове афармляюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК да навуковага артыкула: аб’ём 14 000–20 000 знакаў, анатацыя і summary аб’ёмам 30–100 слоў, звесткі аб аўтары (прозвішча, імя, імя па бацьку без скарачэнняў, месца працы ці вучобы, пасада, вучоная ступень і званне, тэлефон, е-mail, прозвішча і навуковыя рэгаліі навуковага кіраўніка). Студэнтам неабходна здаць заяўкі і тэксты дакладаў аб’ёмам каля 5 000–7 000 знакаў з візай навуковага кіраўніка ў дэканат ФКМ (каб.  130). Усім удзельнікам канферэнцыы абавязкова патрэбна дасылаць тэксты артыкулаў на электронны адрас: a-zubik@list.ru.

Арганізацыйны камітэт пакідае за сабой права адбору матэрыялаў для дакладу на канферэнцыі і публікацыі.

 

Інфармацыйны ліст

Праграма

 

 

2011

 

30 лістапада 2 снежня 2011 г.

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь

Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі

 

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя

БЕЛАРУСКАЯ КАМПАЗІТАРСКАЯ ТВОРЧАСЦЬ

У СУЧАСНЫМ СВЕЦЕ

 Тэматыка чытанняў:

творчасць беларускіх кампазітараў у каардынатах сусветнага музычнага мастацтва;

асноўныя тэндэнцыі развіцця сучаснага мастацтва: праблемы гісторыі, тэорыі, метадалогіі даследавання;

невядомыя старонкі старадаўняй музыкі Беларусі;

беларуская кампазітарская творчасць у святле актуальных праблем сучаснага музыказнаўства;

кампазітарскія школы на постсавецкай прасторы;

музычны тэатр Беларусі.

У праграме канферэнцыі прымуць удзел вядучыя прадстаўнікі творчых школ і ВНУ Беларусі, Літвы, Расіі, Украіны, Польшчы. Удзельнікі і госці канферэнцыі змогуць наведаць майстар-класы і творчыя сустрэчы з кампазітарамі – прадстаўнікамі сучасных нацыянальных школ. У перыяд правядзення канферэнцыі адбудуцца канцэртныя мерапрыемствы ў рамках Фестывалю беларускай музыкі (28 лістапада – 2 снежня). У гонар 20-гадовага юбілею кафедры беларускай музыкі будзе адкрыта экспазіцыя навукова-даследчых прац кафедры (30 лістапада, хол канцэртнай залы БДАМ, вул. Інтэрнацыянальная, 30), а таксама праведзена прэзентацыя матэрыялаў экспедыцыйна-палявых даследаванняў 2011 года.

Просім да 15 лістапада ўключна даслаць заяўку на ўдзел у канферэнцыі і тэкст навуковага артыкула на рускай, беларускай альбо англійскай мове на электронны адрас: international@tut.by. Тэксты афармляюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь да навуковай публікацыі: аб'ём 14 000–20 000 друкаваных знакаў, анатацыя і summary на англійскай мове (аб'ёмам па 50–100 слоў), звесткі пра аўтара (прозвішча, імя, імя па бацьку без скарачэнняў, месца працы, пасада, вучоная ступень і званне, тэлефон, е-mail). Навуковыя артыкулы, падрыхтаваныя на матэрыяле дакладаў канферэнцыі, будуць апублікаваны ў навукова-тэарэтычным часопісе "Весці БДАМ".

Запрашаем усіх жадаючых наведаць мерапрыемствы канферэнцыі і фестывалю.

Пачатак пленарных пасяджэнняў  а 10.00.

Пачатак канцэртаў – а 19.00. 

Тэлефоны для даведак:

(+37517) 2271103 прарэктар па навуковай рабоце Н.А. Аруцюнава;

(+37517) 3285501 (факс)

Інфармацыйны ліст. Информационное письмо

Программа

Афиша конференции

Афиша фестиваля белорусской музыки "Гукаварот"

Издания и компакт-диски, переданные в дар Академии гостями конференции

 

РАСПИСАНИЕ

3ноября

11.00–11.30, концертный зал. Открытие конференции, концерт

11.30–13.30, концертный зал. Пленарное заседание

14.30–16.00, ауд. 410. Творческая встреча с с выпускником Белорусской государственной академии музыки (класс композиции Д. Смольского) и Высшей школы музыки в Кёльне (класс композиции К. Мейера и электронной композиции Х. Хумперта), членом Союза композиторов Беларуси, лауреатом международных конкурсов В. Вороновым (афиша)

16.15–17.45, ауд. 410. Творческая встреча с секретарем Национального союза композиторов  Украины, руководителем ансамбля современной музыки “Рикошет”, лауреатом международных конкурсов С. Пилютиковым на тему “Ангелы и демоны украинского авангарда” (афиша)

19.00, концертный зал. Вечер белорусской фортепианной музыки XXXXI веков. В программе произведения В. Воронова, Г. Гореловой, В. Дорохина, В. Копытько, С. Кортеса, В. Курьяна, Е. Ларионова, А. Мдивани, Л. Мурашко. Исполнители: народный артист РБ И. Оловников, лауреаты международных конкурсов ЮАрхангельская, В. Боровиков, Н. Громова, Е. Марецкая, А. Сикорский, С. Тургель (афиша)

1 декабря

10.00–14.00, концертный зал. Пленарное заседание. Музыкальная интермедия: артист оркестра НАБТ оперы и балета РБ М. Шапляк (скрипка), студентка 3 курса А. Ануфриенко (фортепиано)

15.00–15.45, ауд. 410. Презентация материалов экспедиционно-полевых исследований БГАМ

16.00–18.00, ауд. 410. Творческая встреча с профессором Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, президентом Общества современной музыки “Yeni Musiqi Ф. Караевым (афиша)

19.00, концертный зал. Концерт "Музыкальные среды по пятницам в четверг" Ассоциации молодых белорусских композиторов при БСМД в исполнении ансамбля "Belarus Modern Ansemble" (афиша)

2 декабря

10.00–14.00, концертный зал. Пленарное заседание

15.00–17.00, ауд. 410. Творческая встреча с композитором и пианистом-импровизатором, профессором, председателем Союза композиторов Польши Е. Корновичем (Jerzy Kornowicz) (афиша)

17.00, ауд. 410. Круглый стол: подведение итогов, дискуссия

19.00, концертный зал. Концерт хоровой и симфонической музыки. В первом отделении прозвучит белорусская хоровая музыка в исполнении концертного хора Академии музыки, во втором отделении – Симфония № 14 Д. Смольского в исполнении симфонического оркестра "Молодая Беларусь" (афиша)

 

**********************************************************************************************************

2829 лістапада 2011 г.

канферэнцыя студэнцкага навукова-тэарэтычнага таварыства

Беларуская кампазітарская творчасць у сучасным свеце:

даследаванні маладых вучоных

Тэматыка канферэнцыі:

беларуская кампазітарская творчасць у святле актуальных праблем сучаснага музыказнаўства;

невядомыя старонкі старадаўняй музыкі Беларусі;

творчасць беларускіх кампазітараў у каардынатах сусветнага музычнага мастацтва;

маладаследаваныя старонкі гісторыі айчыннай музычнай культуры;

музычны тэатр Беларусі.

Да ўдзелу ў канферэнцыі запрашаюцца аспіранты, магістранты і студэнты 4–5 курсаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Рэгламент выступленняў – да 15 хвілін.

Аспірантам і магістрантам, якія жадаюць прыняць удзел у канферэнцыі, да 15 лістапада 2011 г. уключна неабходна здаць заяўкі з тэмамі дакладаў, да 25 лістапада 2011 г. уключна – тэксты дакладаў, рэцэнзію і выпіску з пасяджэння кафедры, на якой даклад разгледжаны і рэкамендаваны да прачытання і друку. Тэксты дакладаў на рускай альбо беларускай мове афармляюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь да навуковага артыкула: аб’ём 14 000–20 000 знакаў, анатацыя і summary аб’ёмам 30–100 слоў, звесткі аб аўтары (прозвішча, імя, імя па бацьку без скарачэнняў, месца працы ці вучобы, пасада, вучоная ступень і званне, тэлефон, е-mail, прозвішча і навуковыя рэгаліі навуковага кіраўніка). Студэнтам неабходна да 15 лістапада ўключна здаць заяўкі з тэмамі дакладаў, да 25 лістапада ўключна – тэксты дакладаў аб’ёмам каля 5 000 знакаў з візай навуковага кіраўніка.

Матэрыялы прымаюцца па адрасе: 220030, Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 30, Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, дэканат ФКМ (каб.  130), кабінет народнай музыкі (аўд. № 417), аддзел аспірантуры (каб. № 122). Усі удзельнікі канферэнцыі таксама абавязкова павінны дасылаць заяўкі і тэксты артыкулаў  на электронны адрас: snto-bgam@rambler.ru.

Навуковыя артыкулы аспірантаў і магістрантаў, падрыхтаваныя на матэрыяле дакладаў канферэнцыі, будуць апублікаваны ў зборніку навуковых прац БДАМ альбо часопісе "Весці БДАМ", артыкулы студэнтаў – у інфармацыйна-аналітычным часопісе "Веснік СНТТ".

Арганізацыйны камітэт пакідае за сабой права адбору матэрыялаў для дакладу на канферэнцыі і публікацыі.

Тэлефон для даведак:

(+37517) 2271103 прарэктар па навуковай рабоце Н.А. Аруцюнава

Інфармацыйны ліст. Информационное письмо

Программа

Аргкамітэт

 

1115 красавіка 2011 г.

XX Навуковыя чытанні памяці Л.С. Мухарынскай (1906–1987)

 

Музычная культура Беларусі на скрыжаванні эпох

Міжнародны фестываль этнакультур

Тэматыка чытанняў:

• традыцыйная музычная культура Беларусі;

музычная культура Беларусі ў яе сувязях з культурамі іншых краін;

• гісторыя і тэорыя беларускай музыкі;

маладаследаваныя старонкі гісторыі айчыннай музычнай культуры;

• музычная культура свету.

У праграме фестывалю і чытанняў прымаюць удзел музыказнаўцы, выканаўцы, этнаграфічныя і прафесійныя калектывы з Беларусі і іншых краін. Госці канцэртных мерапрыемстваў змогуць пазнаёміцца з аўтэнтычным вакальным і інструментальным фальклорам, прафесійнай музыкай еўрапейскага і ўсходнеазіяцкага культурных рэгіёнаў. У праграме фестывалю запланаваны паказ відэафільма аб жыцці і творчасці Л.С. Мухарынскай, а таксама відэапрэзентацый, прысвечаных народным музычным культурам, вынікам навуковых даследаванняў традыцыйных культур, творчасці сучасных кампазітараў.

У праграме Фестываля этнакультур запланаваны канцэрты этнаграфічных калектываў з Беларусі і іншых краін свету.

У ліку ўдзельнікаў чытанняў і фестывалю – прадстаўнікі навучальных і навуковых устаноў:

Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі,

Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі,

Маскоўская дзяржаўная кансерваторыя імя П.І. Чайкоўскага,

Санкт-Пецярбургская дзяржаўная кансерваторыя імя М.А. Рымскага-Корсакава,

• Літоўская акадэмія музыкі і тэатра,

Тбіліская дзяржаўная кансерваторыя імя В. Сараджывшвілі,

Універсітэт музыкі імя Ф. Шапэна (Польшча).

Навуковыя артыкулы, падрыхтаваныя на матэрыяле дакладаў канферэнцыі, будуць надрукаваны ў зборніку навуковых прац БДАМ.

 Інфармацыйны ліст. Информационное письмо

Праграма. Программа

Афиша

Музычная культура Беларусі на скрыжаванні эпох: Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Вып. 26. Мінск, 2011

 

РАСПИСАНИЕ

13 апреля (афиша)

9.0010.00. Регистрация участников

10.00–14.00. Открытие Научных чтений. Пленарное заседание "Исследования этнопесенной традиции Беларуси"

15.00–17.30, малый зал (ауд. 410). Пленарное заседание "Вопросы этноинструментоведения"

19.00. Выступление коллектива Литовской академии музыки и театра под управлением Эвалдаса Вичинаса  с исполнением традиционной этнической музыки  

14 апреля

10.00–14.00. Пленарное заседание "Исследования музыкальных культур мира"  

15.00–16.30, ауд. 101. Презентации изданий, проектов, результатов экспедиционно-полевых исследований: издания Института музыкологии Литовской академии музыки и театра; мультимедийный справочник по фондам Фоноархива этномузыки Белорусской государственной академии музыки; издательские проекты Лаборатории этномузыкологии при Национальной музыкальной академии Украины им. П.И. Чайковского

16.30–17.30, ауд. 101. Творческие мастерские Научно-практического центра  "Музыкальные культуры мира" Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского: "Музыкальная культура Китая"

15 апреля

10.00–13.20. Пленарное заседание "Малоисследованные страницы белорусской музыкальной культуры"

14.00, ауд. 104. Круглый стол: подведение итогов, дискуссия

19.00. Концерт старинной белорусской музыки в исполнении квартета деревянных духовых инструментов  “Riviera” (афиша)

 

**********************************************************************************************************

1112 красавіка 2011 г.

У межах XX Міжнародных навуковых чытанняў памяці Л.С. Мухарынскай праводзіцца

канферэнцыя студэнцкага навукова-тэарэтычнага таварыства

Музычная культура Беларусі на скрыжаванні эпох

Тэматыка канферэнцыі:

• традыцыйная музычная культура Беларусі;

музычная культура Беларусі ў яе сувязях з культурамі іншых краін;

• гісторыя і тэорыя беларускай музыкі;

маладаследаваныя старонкі гісторыі айчыннай музычнай культуры;

• музычная культура свету.

Да ўдзелу ў канферэнцыі запрашаюцца аспіранты, магістранты і студэнты Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Рэгламент выступленняў – да 15 хвілін.

Аспірантам і магістрантам, якія жадаюць прыняць удзел у канферэнцыі, неабходна здаць заяўкі, тэксты дакладаў, рэцэнзію і выпіску з пасяджэння кафедры, на якой даклад разгледжаны і рэкамендаваны да прачытання і друку. Тэксты дакладаў на рускай альбо беларускай мове афармляюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК да навуковага артыкула: аб’ём 14 000–20 000 знакаў, анатацыя і summary аб’ёмам 30–100 слоў, звесткі аб аўтары (прозвішча, імя, імя па бацьку без скарачэнняў, месца працы ці вучобы, пасада, вучоная ступень і званне, тэлефон, е-mail, прозвішча і навуковыя рэгаліі навуковага кіраўніка). Студэнтам неабходна здаць заяўкі і тэксты дакладаў аб’ёмам каля 5 000 знакаў з візай навуковага кіраўніка. Навуковыя артыкулы аспірантаў і магістрантаў, падрыхтаваныя на матэрыяле дакладаў канферэнцыі, будуць апублікаваны ў зборніку навуковых прац БДАМ альбо часопісе "Весці БДАМ", артыкулы студэнтаў – у інфармацыйна-аналітычным часопісе "Веснік СНТТ".

Матэрыялы прымаюцца да 28 сакавіка ўключна па адрасе: 220030, Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 30, Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, дэканат ФКМ (каб. № 130), кабінет народнай музыкі (каб. № 417), аддзел аспірантуры (каб. № 128). Тэксты артыкулаў да 28 сакавіка абавязкова дасылаюцца на электронны адрас: a-zubik@list.ru.

Арганізацыйны камітэт пакідае за сабой права адбору матэрыялаў для дакладу на канферэнцыі і публікацыі. Тэлефон для даведак: (+37517) 2271103 (прарэктар па навуковай рабоце Н.А. Аруцюнава).

Праграма. Программа

Аргкамітэт

 

22 апреля 2011 г.

Студенческая научно-практическая конференция

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Конференция организуется Министерством культуры Республики Беларусь, кафедрой музыкальной педагогики.

Цель конференции – обмен современной научной информацией в области музыкальной педагогики, психологии и исполнительства, обсуждение актуальных проблем в сфере музыкальной культуры, вопросы творчества, исполнительства, музыкальной педагогики и психологии.

Тематика конференции:

преемственность в музыкальном образовании Беларуси;

музыкальное искусство Беларуси;

педагогика и психология в музыкальном образовании;

методика преподавания музыкальных дисциплин;

интерпретация музыкальных сочинений;

• исполнительское искусство.

Программа конференции предусматривает секционные доклады, регламент выступлений – до 15 минут. Тезисы (1–2 стр.) представляются при регистрации. 

К участию в конференции приглашаются студенты и студенты отделения магистратуры.

Оргкомитет

 

27-28 апреля 2011 г.

Министерство культуры Республики Беларусь

Белорусская государственная академия музыки

Белорусский государственный университет культуры и искусств

Белорусская государственная академия искусств

Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси

Национальная библиотека Беларуси

Художественный музей Республики Беларусь

 

В соответствии с планом научной и творческой работы Министерства культуры Республики Беларусь на 2011 год 27–28 апреля 2011 г. на базе Белорусской государственной академии музыки проводится

Международная научно-практическая конференция

КУЛЬТУРА. НАУКА. ТВОРЧЕСТВО

 Тематика конференции:

актуальные проблемы культурологии и искусствоведения;

традиционная культура Беларуси и мира;

история и теория профессионального искусства;

современное искусство: роль в обществе, пути развития;

малоисследованные явления отечественной культуры;

новые тенденции в методологии исследования культуры и искусства.

В рамках конференции состоятся концерты в исполнении студентов Белорусской государственной академии музыки и творческих коллективов, выставка работ воспитанников Белорусской государственной академии искусств.

К участию в конференции приглашаются преподаватели и аспиранты вузов искусства, сотрудники учреждений культуры и науки (согласно квоте). Регламент выступлений – до 15 минут.

Заявки с текстом научных статей принимаются до 10 апреля включительно по адресу: 220030, Минск, ул. Интернациональная, 30, Белорусская государственная академия музыки, отдел аспирантуры (каб. № 128), деканат ФКМ (каб. № 130). До 10 апреля текст статьи обязательно высылается на электронный адрес: vestibdam@gmail.com. Тел. для справок: (+37517) 2271103 (проректор по научной работе); (+37517) 3285501 (факс).

Тексты на русском либо белорусском языке оформляются в соответствии с требованиями ВАК к научной публикации: объем 12 000–20 000 знаков, аннотация и summary до 100 слов, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество без сокращений, место учебы или работы, должность, ученая степень и звание, телефон, е-mail, фамилия и научные звания научного руководителя). Использование рукописных приложений запрещается.

Научные статьи, подготовленные на материале докладов конференции, будут опубликованы в сборнике "Культура. Наука. Творчество". Организационный комитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих уровню и тематике конференции.

Інфармацыйны ліст. Информационное письмо

Праграма

РАСПИСАНИЕ

27 апреля (афиша)

9.00–10.00. Регистрация участников

10.0011.00, концертный зал. Открытие конференции. Выступление камерного оркестра Академии музыки "Gradus ad Parmassum". Приветственные слова представителей Министерства культуры Республики Беларусь, ректора Белорусской государственной академии музыки Е.Н. Дуловой, почётного доктора Академии музыки Й. Труммера (Австрия)  и др.

11.0014.00, концертный зал. Пленарное заседание

15.00-18.00, ауд. 225. Заседание секций: "Актуальные проблемы культурологи и искусствоведения"; "Новые тенденции в методологии исследования культуры и искусства"

15.00-18.00, ауд. 104. Заседание секции "Современное искусство и художественное образование"

19.00, концертный зал. Концерт творческих коллективов корейской и армянской диаспор: ансамбль корейского народного танца "Ариранг", фольклорный танцевальный ансамбль "Эребуни" (дайджест, афиша)

19.00, ауд. 410. Торжественное открытие нового органа. Концерт органной музыки в исполнении почётного доктора Академии музыки, профессора Йоханна Труммера (г. Грац, Австрия)

28 апреля

10.00–13.30, ауд. 410. Заседание секции История и теория мирового искусства"

14.00–16.00, ауд. 410. Заседание секций: Традиционная культура Беларуси и мира",

"Малоисследованные явления белорусской культуры и искусства"

16.30, ауд. 410. Круглый стол: подведение итогов, дискуссия

19.00, концертный зал. Концерт фортепианной музыки. Исполнители студенты кафедры специального фортепиано

Во время работы конференции в фойе концертного зала Академии музыки будет работать выставка работ студентов, магистрантов и аспирантов Белорусской государственной академии искусств

Оргкомитет

 

2010

XIX Навуковыя чытанні памяці Л.С. Мухарынскай (1906–1987)

 

Музычная культура Беларусі ў суквецці нацыянальных культур

1416 красавіка 2010 г.

Фестываль этнамузычных культур

1420 красавіка 2010 г.

Тэматыка чытанняў:

музычная культура Беларусі ў яе сувязях з культурамі іншых краін;

• гісторыя і тэорыя беларускай музыкі;

• традыцыйная музычная культура Беларусі;

музычныя культуры свету і іх прадстаўнікі;

• праблемы творчасці, выканальніцтва, музычнай педагогікі ў Беларусі і свеце.

У праграме навуковых чытанняў і фестывалю прымаюць удзел этнаграфічныя калектывы і музыказнаўцы з Беларусі, Расіі, Ірана, Латвіі, Арменіі, Кітая і Японіі. Госці канцэртных мерапрыемстваў змогуць азнаёміцца з аўтэнтычным вакальным і інструментальным фальклорам, прафесіянальнай музыкай еўрапейскага і ўсходнеазіяцкага культурных рэгіёнаў.

Мастацкай творчасці розных народаў будуць прысвечаны дзве выставы. На працягу трох фестывальных дзён у фае Акадэміі музыкі будзе экспанавацца калекцыя этнічных музычных інструментаў народаў свету, а таксама ўзоры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і графікі студэнтаў і магістрантаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў.

У праграме фестывалю запланаваны відэапрэзентацыі, якiя дазволяць азнаёміцца з інструментальнай культурай Беларусі, іншымі народнымі музычнымі культурамі, творчасцю вядучых сучасных кампазітараў краін СНД; будуць дэманстравацца відэафільмы.

У ліку ўдзельнікаў чытанняў і фестывалю – прадстаўнікі наступных навучальных і навуковых устаноў:

Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі,

Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі,

Маскоўская дзяржаўная кансерваторыя імя П. І. Чайкоўскага,

Санкт-Пецярбургская дзяржаўная кансерваторыя імя М. А. Рымскага-Корсакава,

Ерэванская дзяржаўная кансерваторыя імя Камітаса,

Чжэнчжоўскі ўніверсітэт (Кітай),

Латвійская акадэмія музыкі імя Я. Вітала,

Цэнтр японскай культуры (Масква).

 

Інфармацыйны ліст. Информационное письмо

Праграма. Программа (*.doc)

Афіша. Афиша

Расклад работы канцэртнай залы

Рэцэнзія

РАСПИСАНИЕ

работы концертного зала

14 апреля (афиша)

9.3010.00. Регистрация участников. 10.00–14.00. Открытие Научных чтений. Пленарное заседание

15.00–16.00, фойе концертного зала.  Открытие выставки народных белорусских и индийских инструментов

16.00–16.30, малый зал (ауд. 410). Презентация видеоматериалов совместной экспедиции белорусских и латвийских этномузыкологов в 2009 г.

16.30–17.00, малый зал (ауд. 410). Презентация книги А.М. Мехнецова "Русские гусли и гусельная игра" (2006–2009)

19.00. Концерт латышской и белорусской традиционной музыки (афиша)

15 апреля (афиша)

10.00–14.00. Продолжение пленарного заседания

15.30–17.30.  Творческие мастерские центра "Музыкальные культуры мира" Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Уроки игры на классических японских инструментах, японская чайная церемония и танец. Презентация альбома иранской классической музыки "Сарзамин-э ман"  ("Родина моя")

19.00. Концерт "Народная песня в художественной культуре России XIX века" в исполнении  фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (афиша)

16 апреля (афиша)

10.00–11.30. Продолжение пленарного заседания

12.00–14.00. Видеопросмотр оперы Авета Тертеряна "Землятресение" (1987)

15.30–16.30, ауд. 101. Видеопросмотр оперы Сергея Кортеса "Медведь"

16.30–17.30, ауд. 101. Круглый стол: подведение итогов, дискуссия

19.00. Концерт японской классической музыки и танца "Югао – вечерний лик" (Центр "Музыкальные культуры мира" Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского) (афиша)

17 апреля

18.00 Концерт индийского танца и музыки "Rangoli" в исполнении танцевальных групп "Sapna", "Indivara", "Yoga" (афиша)

21 апреля

19.00. Концерт китайской инструментальнай музыки в исполнении Чжэнь Янь (афиша)

 

23 апреля 2010 г.

Студенческая научно-практическая конференция

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ

Конференция организуется кафедрой музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства.

Цель конференции – обмен современной научной информацией в области музыкальной педагогики, психологии и исполнительства, обсуждение актуальных проблем в сфере музыкальной культуры, вопросы творчества, исполнительства, музыкальной педагогики и психологии.

Тематика конференции:

преемственность в музыкальном  образовании Беларуси;

музыка как средство духовного становления личности;

педагогика и психология в музыкальном образовании;

новые технологии в музыкальном образовании, обучении и воспитании;

вопросы интерпретации музыкальных сочинений;

творческие портреты представителей белорусской музыкально-педагогической школы.

Программа конференции предусматривает пленарные и секционные доклады, тезисы (1–2 стр.) представляются при регистрации. Регламент выступлений – до 15 минут.

К участию в конференции приглашаются студенты, студенты отделения магистратуры, аспиранты всех специальностей.

Оргкомитет

 

1719 ноября 2010 г.

Международная научно-практическая конференция

Ф. ШОПЕН И ПУТИ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНТИЗМА

Конференция организуется Министерством культуры Республики Беларусь совместно с Белорусской государственной академией музыки и Польским Институтом в Минске на базе учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки». В конференции примут участие известные исследователи, музыковеды, исполнители из Беларуси, России, Украины, Литвы, Польши, Армении, Израиля.

Цель конференции – обсуждение современных научных подходов к изучению наследия классика польской музыкальной культуры, анализ творчества композиторов различных национальных школ в контексте музыкальных традиций европейского романтизма.

Основные темы конференции:

 творчество Ф. Шопена в контексте европейского музыкального  пространства;

 актуальные проблемы сохранения, изучения и популяризации наследия классика польской музыкальной культуры;

 текстология и вопросы исполнительской интерпретации произведений Ф. Шопена и его современников;

 современная композиторская практика в реалиях неоромантических тенденций музыки ХХ – ХХI веков;

 феномен Ф. Шопена в контексте междисциплинарных исследований современной компаративистики.

В рамках конференции планируется проведение мастер-классов, концертов, презентаций, выставок, видеопросмотров, в которых примут участие ведущие учёные, музыканты и творческие коллективы Республики Беларусь, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Рабочие языки конференции – русский, белорусский и английский.

Информационное письмо. Інфармацыйны ліст  

Программа. Праграма (*.doc),  (*.pdf)

Афиша

Сборник статей "Ф. Шопен и пути развития европейского романтизма"

РАСПИСАНИЕ

работы концертного зала

17 ноября

10.00–11.00. Регистрация участников конференции в холле концертного зала

11.00. Приветственное слово заместителя Министра культуры Республики Беларусь Т.И. Стружецкого. Приветственное слово ректора Е.Н. Дуловой. Приветственное слово заместителя директора Польского Института в Минске, советника Посольства Республики Польша в Республике Беларусь Веслава Романовского

11.30–14.00. Пленарное заседание

15.00–17.30. Открытие выставки работ студентов и магистрантов Белорусской государственной академии искусств "Музы осени". Открытие выставки изданий и документов, посвященных 200-летию Ф. Шопена (при содействии Польского Института в Минске)

19.00. Концерт народного артиста Беларуси, профессора И.В. Оловникова. В программе фортепианные произведения С. Монюшко, Н. Орды, ФШопена

18 ноября

10.00–14.00. Продолжение пленарного заседания

15.00. Й. Тавор. Видеопрезентация "Музыкально-исполнительская культура Израиля"

19 ноября

10.00–12.30. Продолжение пленарного заседания

12.30–14.00. Круглый стол: подведение итогов, дискуссия

15.30. Просмотр кинофильма "Шопен. Желание любви" (режиссёр ЕАнтчак, в главных ролях ПАдамчик, ДСтенка, БСтахура. Польша, 2002 г.) (при содействии Польского Института в Минске)

19.00. Концерт класса заслуженного деятеля искусств РБ, профессора Л.С. Шеломенцевой. Исполнители: А. Сейфуллаев, А. Драчев, Е. Марецкая, Е. Матох, Джаси Цо. В программе фортепианные произведения Ф. Шопена

Оргкомитет

16 ноября 2010 г.

Студенческая научно-практическая конференция

РОМАНТИЗМ В МУЗЫКЕ: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

(к 200-летию со дня рождения Ф. Шопена и Р. Шумана)

Конференция организуется Студенческим научно-творческим обществом

Научная проблематика конференции:

 романтизм как историко-стилевое явление в западноевропейской, русской и белорусской музыке;

 творчество композиторов-романтиков;

 теоретические проблемы музыки эпохи романтизма;

 неоромантические тенденции в музыке XX века;

 история исполнительского искусства и вопросы исполнительской интерпретации музыкальных произведений композиторов-романтиков.

К участию в конференции приглашаются студенты и магистранты высших учебных заведений. Формы участия – устное выступление с докладом (регламент 10 минут) для студентов вузов Республики Беларусь; стендовый доклад (заочное участие) для студентов вузов других государств. Рабочий язык конференции – русский и белорусский.

Заявку на участие в конференции следует направлять руководителю Студенческого научно-творческого общества А.А. Тихомировой на e-mail: allasnitko@rambler.ru с пометкой "конференция СНТО".

Материалы конференции планируется опубликовать в журнале «Вестник студенческого научно-творческого общества». Редколлегия журнала оставляет за собой право отбора материалов для публикации. Требования к оформлению публикации: объём не более 5000 печатных знаков с пробелами; заголовок набирается шрифтом bold с выравниванием по центру; сведения об авторе (ФИО студента, курс, факультет, полное название вуза) и научном руководителе (ФИО руководителя, учёная степень, учёное звание) выравниваются по правому краю и выделяются курсивом; ссылки на литературу оформляются согласно требованиям ВАК Республики Беларусь (см. сайт www.vak.org.by).

Программа (*.doc),  (*.pdf)

Афиша

Оргкомитет

 

2425 ноября 2010 г.

Студенческая научно-практическая конференция

Хоровое исполнительство: традиции и современность

Конференция организуется Министерством культуры Республики Беларусь, вокально-хоровым факультетом Белорусской государственной академии музыки.

Цель конференции – обсуждение актуальных проблем и тенденций развития в сфере хорового исполнительства Беларуси, анализ современных научных подходов к изучению хоровых произведений белорусских и зарубежных авторов, выработка путей организации вокально-исполнительского процесса и концертной деятельности.

Тематические направления конференции:

становление и развитие хорового исполнительства Беларуси (творческие портреты авторов хоровой музыки, коллективов и их руководителей);

проблемы организации вокально-исполнительского процесса (методики вокально-хоровой работы, стратегия и тактика организации концертной деятельности);

проблемы интерпретации хоровых произведений белорусских и зарубежных композиторов.

Рабочие языки конференции – белорусский, русский.

Материалы конференции планируется опубликовать. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора материалов для публикации. По решению оргкомитета часть материалов может быть представлена в виде стендовых докладов. Тексты докладов в электронном виде высылаются на электронный адрес choirbgam@gmail.com, а также предоставляются в распечатанном виде в 2-х экземплярах в деканат вокально-хорового факультета: г. Минск, 220030 ул. Интернациональная, 30, ауд. № 122.

Информационное письмо. Заявка

Программа

Оргкомитет

 

2009

1415 красавіка 2009 г.

XVIII Навуковыя чытанні памяці Л.С. Мухарынскай (1906–1987)

Музычная культура Беларусі ў сусветнай прасторы

Тэматыка чытанняў:

Гісторыя і тэорыя беларускай музыкі

Традыцыйная музычная культура Беларусі

Музычная культура Беларусі ў еўрапейскім і сусветным кантэксце

Музычныя культуры свету і іх прадстаўнікі, праблемы творчасці, выканальніцтва, педагогікі: погляд з Беларусі.

Да ўдзелу ў чытаннях запрашаюцца выкладчыкі, навуковыя супрацоўнікі, аспіранты, магістранты, а таксама студэнты вышэйшых і сярэдніх (4 курс) навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь.

Рэгламент выступленняў – да 15 хвілін (студэнты – 10 хвілін).

Заяўкі з тэкстамі дакладаў прымаюцца  да 15 сакавіка 2009 г. Тэксты дакладаў і заяўкі (з указаннем месца працы ці вучобы, пасады, вучонай ступені і звання, навук. кіраўніка, тэлефона, e-mail, працоўнага і хатняга адраса) дасылаць на адрас: 220030, Мінск, вул. Інтэрнацыянальная 30, Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, кафедра беларускай музыкі (дацэнт Т.У. Ліхач). Тэл.: +37517-226-17-49, +37517-227-11-03; факс: +37517-206-55-01.

Даклады будуць апублікаваны ў фармаце рэцэнзаванага зборніка навуковых прац і выпуска СНТТ (працы студэнтаў). Арганізацыйны камітэт пакідае за сабой права адбору матэрыялаў для прадстаўлення на канферэнцыі і публікацыі.

Патрабаванні да тэкстаў: для выкладчыкаў, аспірантаў і магістрантоў у дапаведнасці з патрабаваннямі ВАК, для студэнтаў – да 3-х старонак праз 1 інтэрвал, шрыфт 14 (з абавязковым прадстаўленнем электроннага варыянта на дыскеце).

Умовы ўдзелу: камандыровачныя выдаткі за кошт удзельнікаў канферэнцыі.

Праграма (*.doc)

 

29 августа 4 сентября 2009 г.

Международный симпозиум

СОВРЕМЕННОЕ МУЗЫКОЗНАНИЕ

В МИРОВОМ НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Симпозиум организуется Министерством культуры Республики Беларусь, Белорусской государственной академией музыки, Международным музыковедческим обществом.

Целью проведения симпозиума является обсуждение актуальных проблем и тенденций развития в сфере современной музыкальной науки, анализ научных подходов к изучению музыкальной культуры с точки зрения современного исторического и теоретического и этномузыкознания.

В рамках симпозиума планируется пленарное заседание на тему «Этномузыкология в XXI веке: традиционные музыкальные культуры в пространстве и времени», две Study Groups «Шостакович и его современники» и «Стравинский: между Востоком и Западом», секция-презентация «Собрания сочинений композиторов: крупнейшие современные музыкально-издательские проекты».

Основные темы конгресса, предлагаемые к обсуждению:

современная музыкальная культура как объект научного исследования

актуальные проблемы сохранения и изучения культурного наследия

источниковедение и текстология: современное состояние и перспективы

проблемы работы над критическим изданием собрания сочинений композитора

историко-теоретические и культурологические проблемы композиторских стилей: И. Стравинский, Д. Шостакович

основные методы современного этномузыкознания

современное состояние нематериального культурного наследия

экология традиционной культуры

 

Информационное письмо

Papers for the International Musicological Congress "Modern Musicology in the World of Science" (*.pdf)

Программа симпозиума. Symposium Programme (*.pdf) (*.doc)

Современное музыковедение в мировом научном пространстве [Modern musicology in the world of science]: Научные труды Белорусской государственной академии музыки. Вып. 23. Минск, 2010

Расписание

работы концертного зала

2 сентября 

9.3010.00. Регистрация участников

10.0015.00. Продолжение пленарного заседания

12.00–12.30. Фильм И. Назиной "Голоса земли моей"

14.00–15.00. Фильм З. Можейко "Пранясi, Божа, хмару"

15.00–16.00. Концерт этнографического ансамбля

16.30–20.00. Заседание секции 1: "Собрания сочинений композиторов: крупнейшие современные музыкально-издательские проекты"

3 сентября

10.0017.00. Заседание секции 2: "Стравинский: между Востоком и Западом"

4 сентября

10.0017.30. Заседание секции 3: "Шостакович и его окружение"

16.0017.30. Демонстрация фильма С.Д. Арановича, А.Н. Сокурова "Альтовая соната. Дмитрий Шостакович" (1981)

 

1012 ноября 2009 г.

Научно-практическая конференция

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА  ДЕРЕВЯННЫХ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

Программа конференции (*.doc)

 

2008

25 марта 2008 г.

Студенческая научно-практическая конференция

Старинная музыка в контексте современной музыкальной культуры

(к 330-летию со дня рождения Антонио Вивальди)

Конференция организовывалась СНТО в рамках Международного молодежного музыкального  фестиваля «Антонио Вивальди: Барокко и современность», посвященного 330-летию со дня рождения Антонио Вивальди (1678–1741). В конференции приняли участие студенты, магистранты, аспиранты Белорусской государственной академии музыки

 

 

1011 апреля 2008 г.

Международная научно-практическая конференция

Культура. Наука. Творчество

Министерством культуры Республики Беларусь совместно с Белорусской государственной академией музыки, Белорусской государственной академией искусств, Белорусским государственным университетом культуры и искусств, Белорусским государственным институтом проблем культуры, Институтом искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси, Национальной библиотекой Беларуси, Национальным художественным музеем Беларуси было организовано проведение на базе Учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки» Международной научно-практической конференции «Культура. Наука. Творчество».

Целью конференции стало обсуждение актуальных проблем и тенденций развития в сфере художественной культуры, науки и творчества, анализ современных научных подходов к изучению художественной культуры и творчества, выработка рекомендаций по развитию и совершенствованию современной деятельности в сфере художественной культуры.

Основные темы конференции:

наука и культура. Художественная культура как объект научного исследования

художественная культура и информационное пространство

преимущества и проблемы культурной глобализации

художественная культура и жизнь: новые реалии

актуальные проблемы сохранения и изучения культурного наследия

интеграционные процессы в сфере культуры и искусства

инновационные принципы в исследовании культуры

пути расширения международного культурного сотрудничества

творчество и искусствоведение: современные аспекты

художественная культура и творчество в пространстве современного вуза

народное творчество: проблемы сохранения и развития этнокультурной идентичности

современное искусство как художественно-культурная практика

Информационное письмо

Пресс-релиз

Программа (*.doc)

 

1921 ноября 2008 г.

Международная научно-практическая конференция

Музыкальная культура и жизнь: новые реалии

Фестиваль современной музыки

Музыкальные перспективы: к 100-летию со дня рождения О. Мессиана

1921 ноября 2008 года Министерство культуры Республики Беларусь совместно с Белорусской государственной академией музыки, Польским Институтом в Минске, Белорусским союзом композиторов организуют на базе учреждения образования "Белорусская государственная академия музыки" Международную научно-практическую конференцию "МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ: НОВЫЕ РЕАЛИИ" и Фестиваль современной музыки "МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ: К 100-летию со дня рождения Оливье Мессиана".

Цель конференции – обсуждение актуальных проблем и тенденций развития в сфере музыкальной культуры, науки и творчества, анализ современных научных подходов к изучению музыкальной культуры в ее взаимосвязях с современными реалиями.

Основные темы конференции:

современная музыкальная культура как объект научного исследования

• актуальные проблемы сохранения и изучения культурного наследия

• инновационные принципы в исследовании современной музыкальной культуры

• пути расширения международного культурного сотрудничества

композиторское творчество и музыкальная наука: пути взаимодействия

• современное музыкальное искусство как художественно-культурная практика

В конференции примут участие ведущие музыковеды, композиторы и исполнители из России, Украины, Франции, Польши, Эстонии, Беларуси. В числе гостей конференции представители Сорбонского университета (Франция), Ягеллонского университета (Польша), вузов-партнеров БГАМ – Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, Эстонской академии музыки и театра, Познаньской академии музыки им. К. Шимановского.

В концертных программах фестиваля современной музыки прозвучат сочинения европейских и белорусских композиторов ХХ–ХХI веков: О. Мессиана, Ф. Пуленка, Л. Зелиньской, В. Кузнецова, А. Литвиновского и др.

ПрОграмМа

19 ноября

11.00-12.30   Концертный зал (ул. Интернациональная, 30)

Приветствие участникам конференции – председатель оргкомитета, проректор по научной работе, доктор искусствоведения, профессор Е.Н. Дулова

Ведущие Е.Н. Дулова, С. Дюш (Франция)

Савенко С.И., доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (Россия). Музыкальный театр Владимира Тарнопольского

Котта К., доктор искусствоведения, доцент Эстонской академии музыки и театра (Эстония). О музыкальном времени: попытка описания основ формообразования в произведениях Эркки-Свен Тюйра

12.30-13.00   Перерыв

13.00-14.00   Концертный зал

Мдивани Т.Г., доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Национальной академии наук РБ. Специфика претворения композиционных принципов Новой и Новейшей музыки в творчестве восточноевропейских композиторов последней трети ХХ - начала ХХI вв.

Сергиенко Р.И., доктор искусствоведения, профессор Белорусской государственной академии музыки. Новые художественные искания современных белорусских композиторов

15.30-17.30   Зал Белорусского союза композиторов (пл. Свободы, 5)

Мастер-класс доктора искусствоведения, профессора Московской государственной консерватории им.П.И. Чайковского Светланы Ильиничны Савенко.  Опера В. Тарнопольского “По ту сторону тени”: просмотр и комментарии

19.00   Концертный зал (ул. Интернациональная, 30)

Концерт-открытие Фестиваля современной музыки "Музыкальные перспективы: к 100-летию со дня рождения Оливье Мессиана". В программе сочинения О. Мессиана, А. Шнитке, В. Кузнецова, Д. Смольского. Исп.: камерный оркестр БГАМ "Gradus ad Parnassum" (художественный руководитель и дирижер П. Вандиловский), фортепианный дуэт, солисты  Белорусской государственной филармонии Н. Громова и В. Боровиков

20 ноября

9.30-11.00   Концертный зал (ул. Интернациональная, 30)

Ведущие Э.А. Олейникова, К. Котта (Эстония)

Душ С., преподаватель истории и анализа музыки, проректор факультета музыки и музыковедения Сорбонского университета (Париж, Франция). Один из величайших Учителей О. Мессиана: Морис Эммануэль

Возьна-Станкевич М., доктор искусствоведения, профессор Института музыкологии Ягеллонского университета (Краков, Польша). Индусские ритмы в музыкальном языке Оливье Мессиана

Сущеня Е.Д., кандидат искусствоведения, заместитель директора по учебной работе Гродненского государственного музыкального училища. Музыкальная Вселенная Оливье Мессиана: В вечном круговороте духа…

11.00-11.30  Перерыв

11.30-14.00   Концертный зал (ул. Интернациональная, 30)

Станкевич Е., профессор, председатель Краковского Союза композиторов (Польша). Песнь птиц в музыке Оливье Мессиана

Мастер-класс Ежи Станкевича. Фильм "Оливье Мессиан. Литургия кристалла" (реж. Olivier Mille, продукция канала Arte/CNC, 2007): просмотр и комментарии

15.00-17.00   Зал Белорусского союза композиторов (пл. Свободы, 5)

Мастер-класс доктора искусствоведения, доцента Эстонской академии музыки и театра Керри Котта. The Schenkerian approach and modern music: suggestions for the post-tonal voice-leading analysis

19.00   Большой зал Белгосфилармонии (пр. Независимости, 50)

 Концерт органной музыки из произведений французских композиторов: к 100-летию со дня рождения Оливье Мессиана. Исп.: Пьер-Ив Флёри (Франция). Музыковед – кандидат искусствоведения Ольга Савицкая

21 ноября

10.00-11.30   Ауд. 410 (ул. Интернациональная, 30)

Ведущие О.ВДадиомова, Е. Станкевич (Польша)

Гороховик Е.М., кандидат искусствоведения, доцент Белорусской государственной академии музыки. Звуковые ландшафты в музыке ХХ века

Аладова Р.Н., кандидат искусствоведения, доцент Белорусской государственной академии музыки. Белорусская опера малых форм в координатах национальной культуры

Савицкая О.П., кандидат искусствоведения, доцент Белорусской государственной академии музыки. Современная белорусская симфония: к новой парадигме жанра

Стендовые доклады:

Куракина Е.В., кандидат искусствоведения, доцент Белорусской государственной академии музыки. “За гранью” музыкального тона: к вопросу о физике и эстетике Нового звука

Ганул Н.Г., кандидат искусствоведения, начальник отдела международных связей Белорусской государственной академии музыки. Поэтика притчи в музыкальном театре ХХ – начала ХХI вв.

Лисова Е.В., кандидат искусствоведения, заведующая Проблемной научно-исследовательской лабораторией музыки Белорусской государственной академии музыки. Жанр инструментального концерта в белорусской музыке ХХ века

11.30-12.00  Перерыв

12.00   Ауд. 410

Концерт камерно-инструментальной музыки. В программе сочинения О. Мессиана (Франция), Б. Бартока (Венгрия), С. Вайнюнаса (Литва). Исп.: лауреаты межд. конкурсов, студенты и аспиранты БГАМ

13.30-14.30  

Круглый стол: подведение итогов, дискуссия

19.00  Концертный зал (ул. Интернациональная, 30)

Концерт камерно-инструментальной музыки "Камерные диалоги" в рамках фестиваля "Музыкальные перспективы: к 100-летию со дня рождения Оливье Мессиана". В программе сочинения О. Мессиана, современных композиторов Франции, Беларуси, Украины. Исп.: лауреаты межд. конкурсов, студенты и аспиранты БГАМ, лауреат межд. конкурсов Золтан Алмаши (виолончель, Украина)

 

2007

 

28 апреля – 1 марта 2007 г.

Научно-практическая конференция

по вопросам концертмейстерского искусства (к 90-летию Э.М. Тырманд)

Программа концерта

 

14–15 мая 2007 г.

Научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения И.И. Жиновича (1907–1974)

Афиша

Программа

 

6 декабря 2007 г.

Студенческая научно-практическая конференция

Выдающиеся преподаватели Белорусской государственной консерватории – Академии музыки: История и современность

(к 75-летию Белорусской государственной академии музыки)

Информационное письмо

 

11 декабря 2007 г.

Международная научно-практическая конференция

Музыкальное образование в координатах времени и XXI столетие

ПрАграма

11.00-13.00   Концертный зал

Приветствие участникам конференции – ректор Белорусской государственной академии музыки, кандидат философских наук, доцент Александр Федорович Рощупкин

Музыка и музыкальное образование в эпоху перемен. Вступительное слово – председатель оргкомитета, проректор по научной работе, доктор искусствоведения, профессор Екатерина Николаевна Дулова

  1. Европейские образовательные программы: пути, направления и методы интенсификации музыкального образования. Гжегож Кужиньский – ректор Вроцлавской академии музыки им. К. Липинского (Вроцлав, Польша)

  2. Высшая музыкальная школа: к новым парадигмам образования XXI столетия. Вадим Леонтьевич Яконюк – доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства Белорусской государственной академии музыки (Минск, Беларусь)

  3. Обеспечение качества в системе высшего профессионального образования в Республике Беларусь: постановка проблемы. Елена Маратовна Гороховик – кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки Белорусской государственной академии музыки (Минск, Беларусь)

  4. Проблемы музыкального образования в свете теорий социоконструктивизма и социокогнитивизма. Паскаль Терьен – профессор Католического университета г. Анже и Высшей национальной консерватории музыки и танца (Париж, Франция)

14.00-16.00   Концертный зал

  1. Музыкальное образование и воспитание на Украине. Владимир Иванович Рожок – ректор Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств Украины (Киев, Украина)

  2. Наука и практика в музыке. Соотношение между исследовательской и исполнительской деятельностью. Йоганн Труммер – доктор искусствоведения и теологии, профессор Университета музыки и сценических искусств (Грац, Австрия)

  3. Музыкальная белорусистика в Белорусской государственной академии музыки: достижения и проблемы. Ольга Владимировна Дадиомова – доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой белорусской музыки Белорусской государственной академии музыки (Минск, Беларусь)

  4. Лаборатория традиционных музыкальных культур Белорусской государственной академии музыки  сегодня. Татьяна Леонидовна Беркович – кандидат искусствоведения, доцент, зав. Лабораторией традиционных музыкальных культур Белорусской государственной академии музыки (Минск, Беларусь).

 

2006

 

1 декабря 2006 г.

Республиканская научно-практическая конференция

«От В.А. Моцарта  к  Д. Шостаковичу: Диалог времен»

 

2005

 

79 декабря 2005 г.

Международная научная конференция

Музыка и глобализация культуры

Программа

7 декабря

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Вступительное слово проректор по научной работе, зав. кафедрой теории музыки, доктор искусствоведения Е.Н. ДуловаПрезентация книжных и нотных изданий БГАМ: 20012005

Гороховик Е.М., кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки БГАМ, зав. международным отделом БГАМ. Глобализация и музыкальная культура Беларуси: миф или реальность

Рощупкин А.Ф., первый проректор, кандидат философских наук, доцент, зав. кафедрой философии БГАМ. Глобализация внутреннего мира: успехи и угрозы

Яконюк В.Л., доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства БГАМ. Музыкальное образование XXI века: к новой парадигме и инновационным педагогическим технологиям

Скороходов В.П., кандидат философских наук, профессор кафедры деревянных духовых инструментов БГАМ. Глобализация: социокультурный аспект

Дадзіёмава В.У., доктар мастацтвазнаўства, заг. кафедры беларускай музыкі БДАМ. Музычная культура Беларусі да ХХ стагоддзя: дыялектыка агульнага і асаблівага

Секция 1. Историко-теоретические проблемы современной музыки

Ведущая Е. Н. Дулова

Ценова В.С., доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки МГК им. П. Чайковского. Время ритма, или Ритм времени: о Новейшей музыке ХХ века

Мдивани Т.Г., доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник ИИЭФ НАН РБ. Классическое, неклассическое и традиционное в новой и новейшей музыке ХХ века

Сергиенко Р.И., доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки БГАМ. Белорусский музыкальный авангард в панораме культуры ХХ века

Савицкая О.П., кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки БГАМ. Белорусская симфония как феномен национальной художественной культуры

Куракина Е.В., кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки БГАМ. Микрозвук и музыкальная практика второй половины ХХ начала XXI века

Титова Т.А., кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музык БГАМ. Основные тенденции развития мелодического языка в музыке ХХ века

Мацаберидзе Н.В., кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки и музыкального инструмента ВГУ им. П. Машерова (г. Витебск). Музыкальный модерн в контексте стилевых явлений ХХ столетия

Шиманский Н.В., кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки БГАМ. О функциональности многоголосия

 Секция 2. Музыкальное образование и актуальные проблемы современной музыкальной педагогики

Ведущий В.Л. Яконюк

Яконюк В.Л., доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства БГАМ. О перспективах развития педагогической науки в области музыкального образования

Титова Т.А., кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки БГАМ. Необходимое и достаточное в содержании учебных программ по музыкально-теоретическим дисциплинам в училище и вузе

Головач И.М., кандидат искусствоведения, доцент, зав. ПНИЛМ БГАМ. Содержание музыкального образования в социологических исследованиях

Щукина С.К., зав. кафедрой языков БГАМ. Функциональный стиль музыковедческого текста (Направление: Взаимодействие музыкального искусства и музыкального образования)

Степанцевич К.И., кандидат искусствоведения, профессор кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства БГАМ. Научные исследования кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства в области музыкального образования (2001–2005 гг.)

Шевченко О.Г., кандидат искусствоведения, доцент, филиал БГАМ, педагогический факультет (г. Могилев). К вопросу о методологической культуре педагога-музыканта

 8 декабря

Лекция доктора искусствоведения, профессора кафедры теории музыки МГК им. П. Чайковского В.С. Ценовой. Новая сложность Новейшей музыки

Секция 1. Историко-теоретические проблемы современной музыки

Ведущая Т.А. Щербакова

Зенкин К.В., доктор искусствоведения, профессор кафедры истории зарубежной музыки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Симфонизм. Взгляд на проблему из XXI века

Черевань С.В., кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории и теории музыки Челябинской государственной академии культуры и искусства. "Китеж" Римского-Корсакова в свете глобальных проблем современности

Аладова Р.Н., кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории музыки БГАМ. Фольклорный обряд как элемент глубинной структуры белорусской оперы

Сушкевич Н.С., заведующая информационным отделом БГАМ. Белорусская музыка в глобальном пространстве Internet

Двужильная И.Ф., преподаватель кафедры истории музыки, филиал кафедр БГАМ, г. Гродно. Американский музыкальный минимализм: истоки и традиции

Секция 2. Музыкальное образование и актуальные проблемы современной музыкальной педагогики

Ведущий В. Л. Яконюк

Самусенко А.И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства БГАМ. Содержание музыкального образования в системе профессиональной подготовки музыкантов

Булыго К.М., кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства БГАМ. Роль учебной оценки в гуманизации музыкального образования

Ивашко В.А., старший преподаватель кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства БГАМ. Музыкальная педагогика как творчество (диалектика «нового»)

Титов А.В., преподаватель кафедры теории музыки и музыкального инструмента ВГУ им. П. Машерова (г. Витебск). Концертмейстерский класс: проблемы исполнительской практики

Секция 3. Вопросы музыкального исполнительства и интерпретации

Ведущий В.Д. Кокушкин

Кокушкин В.Д., кандидат искусствоведения, профессор кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства БГАМ. Специфика интерпретации музыки разных художественных стилей

Веденин И.Г., кандидат искусствоведения, профессор кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства БГАМ. Проблема объективного и субъективного в искусстве интерпретации

Пилипенко Е.А., доцент кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства БГАМ. Теоретические аспекты исполнительской интерпретации музыкальных сочинений

Коротеев А.Л., кандидат искусствоведения, доцент БГУК. Художественно-творческие формы инструментовки в духовом искусстве

9 декабря

Лекция доктора искусствоведения, профессора кафедры истории зарубежной музыки МГК им. П. Чайковского К.В. Зенкина. Ф. Шопен и мир его баллад

Секцыя 4. Гiсторыя беларускай музыкi i пытаннi этнамузыкалогii

Вядучая В.У. Дадзiёмава

Якiменка Т.С., кандыдат мастацтвазнаўства, прафесар кафедры беларускай музыкi БДАМ. Да марфалогіі прасторы беларускай этнапесеннай эпікі

Бярковiч Т.Л., кандыдат мастацтвазнаўства, заг. кабiнета народнай музыкi БДАМ. Даследаваннi традыцыйнай музычнай культуры Беларусi: этнамузыкалагiчны вектар (2001–2005)

Костюковец Л.Ф., кандидат искусствоведения, профессор кафедры белорусской музыки БГАМ. Характеристика канта и новые подходы к его изучению

Неўдах У.В., кандыдат мастацтвазнаўства, ст. навук. супр. ПНДЛМ БДАМ. Арганабудаўніцтва ў Беларусі

Бандарэнка К.С., кандыдат мастацтвазнаўства, выкладчык музычна-педагагiчнага факультэта БДПУ iм. М. Танка. Квартэты беларускіх кампазітараў ХХ ст.: перспектывы ўваходжання ў сусветную культурна-інфармацыйную прастору

Бергер Б.М., профессор кафедры фортепиано БГАМ. Белорусская фортепианная миниатюра на рубеже ХХ–ХХI веков

Чабан В.А., кандидат искусствоведения, профессор кафедры баяна и аккордеона БГАМ. Об инструментально-стилевых тенденциях и национальных факторах развития баянной школы в Беларуси

Скуратова Э.Н., кандидат педагогических наук, зав. концертным отделом БГАМ. Из опыта пропаганды белорусской музыки в БГАМ

Секция 3. Вопросы музыкального исполнительства и интерпретации (продолжение)

Ведущий — В. Д. Кокушкин

Сахарова В.Н., старший преподаватель кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства БГАМ. О стилистической достоверности интерпретации музыки

Жукова Л.М., старший преподаватель кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства БГАМ. Историческое исполнительство сегодня: традиции и современность

Ахремчик Э.И., доцент кафедры музыкальной педагогики, теории и истории исполнительского искусства БГАМ. Исполнительские конкурсы как средство формирования профессиональных качеств юного музыканта

Сазанович Н.В., старший преподаватель кафедры фортепиано БГАМ. Барочная музыкальная поэтика и некоторые проблемы интерпретации клавирной музыки барокко

Телепнева И.Р., старший преподаватель кафедры фортепиано БГАМ. Соната для фортепиано Д. Долгалёва: вопросы интерпретации

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

Баранкевіч Л., лабарант кабінета народнай музыкі БДАМ. Аб адным тыпавым напеве духоўных вершаў.

Беглик В., преподаватель кафедры теории музыки БГАМ. О символике названий музыкальных композиций второй половины ХХ века.

Ганул Н., преподаватель кафедры истории музыки БГАМ. Жанровая ситуация в европейской опере ХХ века и музыкальный театр притчи С. Кортеса.

Герольд К., аспирант кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства БГАМ. Основные тенденции в развитии белорусского фортепианного концерта (80–90-е годы ХХ столетия).

Дожина Н., преподаватель кафедры белорусской музыки БГАМ.  Певческая книга Октоих

Копытько Н., аспирантка кафедры белорусской музыки БГАМ. Камерно-кантатные принципы мышления и их претворение в творчестве Станислава Монюшко.

Крывашэйцава К., аспірантка кафедры беларускай музыкі БДАМ. Да пытання сістэмнага тыпу песенна- абрадавай традыцыі Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча.

Левкова Л., аспирантка кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства БГАМ. «Школа игры на фортепиано» как музыкально-дидактическая система (на материале фортепианных пособий Англии)

Лю Цинь-тао, аспирант кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства БГАМ. Традиционная ритмика «сань-бань» в фортепианном творчестве китайских композиторов (Проблемы интерпретации).

Манулик А., аспирант кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства БГАМ. Традиционное и новое в фортепианных сонатах белорусских композиторов (1990–2000 гг.). Сонаты Г. Гореловой («К взлетающей птице), В. Кузнецова, А. Короткиной («Искушение»), Р. Апановича.

Маркова Н., преподаватель СШ № 1 (г. Минск). О мультикультурных тенденциях музыкальной дидактики ХХ века

Ноэлия Альварес Ромеро, аспирантка кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства БГАМ. О музыкальном образовании в Мексике.

Парфенов С., аспирант кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства БГАМ. Традиционная музыкальная культура и композиторское творчество. Этюды Айвза, как пример обновления традиций.

Прыбылова В., лабарант кабінета народнай музыкі БДАМ. Метадалагічныя пытанні вывучэння песенна-абрадавай традыцыі Масленіцы Верхняга Падняпроўя.

Смирнова Е., аспирантка кафедра музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства БГАМ. Мышление музыканта как форма контроля в музыкально-исполнительской деятельности.

Сунь Вэй-бо, аспирант кафедра музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства БГАМ. Малый полифонический цикл: национальное своеобразие трактовки жанра.

Сунь Джуан, аспирантка кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства БГАМ. О полифункциональности музыки для детей — «детской музыки» (на примере творчества китайских композиторов)

Ходос А., аспирантка кафедры истории музыки БГАМ. Хронотопные конструкции в музыкальном и изобразительном искусстве второй половины ХХ века.

Хомицкая М., преподаватель Брестского музыкального колледжа им. Г. Ширмы. О культуре интонирования музыканта-исполнителя в контексте теории и практики современного пианизма.

Ярошевич Е., соискатель кафедры теории музыки БГАМ. Принцип программности в музыкально-семиотической системе

 

2004

2–3 марта 2004 г.

Республиканская научно-практическая конференция

Современные проблемы обучения и воспитания в курсе сольфеджио

ПРОГРАММА

2 марта

Утреннее заседание

Лещеня Т.С., канд. иск., доцент. К вопросу о содержании курса сольфеджио

Степанская Н.С., канд. иск., доцент, преподаватель Республиканского учебного комплекса гимназия-колледж. Интонационная формульность как принцип обучения сольфеджио: за и против

Титова Т.А., канд. иск., доцент. Изучение мелодических форм ХХ века в вузовском курсе сольфеджио

Пороховниченко М.Е., канд. иск., доцент, зав. теоретическим отделением Республиканского учебного комплекса гимназия-колледж. К вопросу о методике преподавания хорового сольфеджио

Пороховниченко М.Е., канд. иск., доцент, зав. теоретическим отделением Республиканского учебного комплекса гимназия-колледж. Некоторые формы интонационно-слуховой работы в контексте курса хорового сольфеджио (открытый урок, 11 кл., хор.-дир.)

Коротеев А.Л., президент Белорусской ассоциации духовых оркестров и ансамблей, и.о. зав. кафедрой духовой музыки БГУК, канд. иск., доцент. Взаимообусловленность занятий сольфеджио и процесса формирования профессиональных навыков в системе подготовки специалистов духового искусства

Сушкевич Н.С., зав. информационным отделом, старший преподаватель. Современные информационные технологии в обучении сольфеджио

Дневное заседание

Степанцевич К.И., канд. иск., профессор. Научно-методические труды, созданные в Белорусской государственной академии музыки: проблематика, практическая значимость

Шиманский Н.В., канд. иск., доцент. Мелодическое пение. — Вопросы слухового воспитания на материале музыки традиционной культуры

Казанцева И.Н., зав. теоретическим отделением Минского музыкального училища им. М.Глинки. Выбор музыкального материала для пения на уроках сольфеджио. Из опыта работы

Хлыстова Л.Е., соискатель кафедры теории музыки, старший преподаватель Педагогического факультета Академии музыки (Могилев). Программа по сольфеджио для учащихся теоретических отделений музыкальных училищ 

Пескин А.Б., соискатель кафедры теории музыки, преподаватель Гродненского государственного музыкального училища. О двух типах голосоведения в многоголосном сольфеджио

Ларионов Е., аспирант кафедры музыкальной педагогики, психологии, истории и теории исполнительского искусства. Тембровое воспитание слуха — один из главных компонентов в его адаптации к музыке ХХ века

Сернова Т., соискатель кафедры музыкальной педагогики, психологии, истории и теории исполнительского искусства, преподаватель БГПУ им. М.Танка. О взаимосвязи преподавания исполнительских специальностей и курса сольфеджио: комплексы интонационных, ритмических и нотографических упражнений (на примере педагогического опыта профессора Т. Нижниковой)

 3 марта

Утреннее заседание

Степанова Т.В., преподаватель Республиканского учебного комплекса гимназия-колледж. Из опыта работы: взаимосвязь предметов сольфеджио и музыкальной литературы

Степанова Т.В., преподаватель Республиканского учебного комплекса гимназия-колледж. О формах работы с детьми дошкольного возраста (открытый урок в подготовительной группе)

Денисова И.В., преподаватель Республиканского учебного комплекса гимназия-колледж. Работа над отклонениями на уроках сольфеджио (открытый урок, 9 кл., ф-но., струн.)

Юрашевич Т.И., преподаватель Минского государственного колледжа искусств. Тембровый диктант как способ освоения современной стилистики (с показом фрагментов открытого урока)

Николаюк И.Н., преподаватель Брестского музыкального колледжа им. Г. Ширмы (Брест). Развитие памяти на уроках сольфеджио

 

Дневное заседание

Лекция и мастер-класс профессора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского А. Н. Мясоедова

 

 

 

26 апреля 2004 г.

Научная конференция

Михаил Иванович  Глинка и славянское музыкальное наследие

(к 200-летию со дня рождения)

ПРОГРАММА

Дадиомова О.В., доктор искусствоведения, доцент кафедры белорусской музыки. М. Глінка і Беларусь: на шляху да тэмы

Дулова Е.Н., доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой теории музыки. Музыкальный театр М. Глинки и  П. Чайковского как интеллектуальное пространство.

Щербакова Т.А., доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой истории музыки. Петербург Глинки

Саевич Ю., студентка 5 курса БГАМ. Науч. рук. – профессор Т.А. Щербакова. Глинка и Зигфрид Ден

Боровик П., аспирантка.  Науч. рук. –  профессор Т.А. Щербакова. Глинка-учитель

Златковский Ю.Д., кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки. О тайных смыслах в опере Глинки “Руслан и Людмила”

Степанская Н.С., кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки. Еврейская песня Глинки и ее традиции в творчестве русских композиторов 

Белють О.Ч., преподаватель кафедры истории музыки. Опера-священнодействие” в творчестве Глинки 

 

2003

 

 

© УО "Белорусская государственная академия музыки", 2001–2013